Bärbel Praun

Bärbel Praun

Container, 2020

This idea started with the fact that both cities, -Hamburg where I live, and Landskrona- have a harbour, different in magnitude and economic status of course, but having one thing in common: both harbours used to have shipyards. They experienced economic growth after WW2, rapid decrease in the seventies during the energy and oil crises, and lost their importance as shipyards along with their steel industry in the eighties.

My seed idea of the ‘territory’ will have the exact size of a standard container used for global commercial shipping. To create this area, both imagined and physical, I walked a 20-foot space in a performative act in an industrial area of the harbour in Hamburg (20 foot = one of the most used standard sizes of a container), and work with video and still images. The act of walking helps me to imagine and visualize the space. A second chapter will be to ‘fill’ this space with sculptures made of material found in the harbour area, first in Hamburg, and then in Landskrona in 2022.

Min idé uppstod utifrån omständigheten att städerna Hamburg, där jag bor, och Landskrona båda har en hamn, olika till storlek och ekonomisk status naturligtvis, men med en sak gemensamt: båda hamnarna brukade ha skeppsvarv. De upplevde ekonomisk tillväxt efter andra världskriget, snabb minskning på sjuttiotalet under energi- och oljekriserna och förlorade sin betydelse som varv tillsammans med stålindustrin på åttiotalet.

Fröet jag sår om "territoriet" kommer att ha den exakta storleken av en standardcontainer som används för global, kommersiell sjöfart. För att skapa detta utrymme, både i tanken och fysiskt, stegade jag i en scenisk akt upp en yta av 20 fot i ett industriområde i hamnen i Hamburg, där jag arbetar med video och stillbilder. Nästa steg blir att fylla denna rymd med skulpturer, skapade av material funnet i hamnområdet, först i Hamburg och därefter i Landskrona 2022.