Eugenia Ivanissevich

Eugenia Ivanissevich

Migrare, 2020

I am looking at the geometric net often taught in schools to visualise an unfolded 3D shape. It is a journey from one state to another: from being three dimensional, tangible and holdable, to being a technical drawing or cutout, a flat outline that when folded can become voluminous again. I paused on the words re-shaping and re-imagining in relation to place, which brought me to find connections between surface areas, geometric net, shapes and maps. Historical and contemporary maps of Landskrona have nurtured this curiosity, highlighting the moat surrounding the Landskrona citadel. The changing map and its relation to place lived, walked, built, shared, abandoned, loved, known and unknown also, arrived at and left. 

This shape is dynamic and elastic in its interpretations. Sometimes I see in it a boat, alluding to my great-grandfather’s one-way voyage from Malmö to Argentina at the end of the 19th century. Sometimes I see in it the blueprint of urban districts, neighbourhoods, communities; other times a bird. And other days the cutout speaks to me of a latent displacement. I invite you to take part of a shape in flux: transforming it, manipulating it, re-inventing it. Draw it, colour it, fold it, glue it and turn it into an object, position it in the landscape, re-photograph it, sing it or sing to it! Describe it, gift it to a friend. Make it yours through play.

Jag undersöker det geometriska nät som ofta lärs ut i skolorna i syfte att visualisera en 3D-form. Det är en resa från ett tillstånd till ett annat: från tredimensionellt, påtagligt och hållbart, till att utgöra en teknisk ritning eller vinjettering, en plan kontur som när den viks åter får volym. Jag pausade på orden omformning och tänka om i förhållande till plats, något som fick mig att hitta samband mellan ytor, geometriskt nät, former och kartor. Historiska och samtida kartor över Landskrona väckte ytterligare min nyfikenhet och satte fokus på vallgraven som omger Landskrona Citadell. Den förändrade kartan och dess relation till platsen levde, vandrade, byggde, delade, övergav, älskade, känd som okänd, anlände till och lämnade.

Denna form är dynamisk och elastisk i dess tolkningar. Ibland ser jag i den en båt, som minner om min farfarsfars enkelresa från Malmö till Argentina i slutet av 1800-talet. Ibland ser jag en blåkopia av stadsdelar, grannskap, samhällen; andra gånger en fågel. Och andra dagar talar formen till mig som en latent förskjutning. Jag inbjuder dig att ta del av en form i flöde: att omvandla, manipulera, återuppfinna. Rita, kolorera, vik, limma och förvandla till ett objekt, placera det i landskapet, fotografera det, sjung eller besjung det! Beskriv det, ge det i gåva till en vän. Gör det till ditt genom lek.