Hannah Hughes

Hannah Hughes

Outer Movements, 2020

Outer Movements, the series of photographs presented in this publication, uses discarded paper pulp packing materials to create precarious temporary structures, focusing on discreet languages formed in the spaces surrounding objects. Working with fragments, recycled materials and leftovers, my approach to The State of Things involves a response to the condition of ‘not knowing,’ both in relation to the unknown spaces of the city, and through the speculative processes of collage and sculpture-based photographs. 

Sequences of collaged images and cast objects placed in and around the exhibition sites in Landskrona will work in response to their environment, occupying in-between states of solidity and impermanence, creating both physical and imagined spaces that remain provisional and subject to further transformation

Outer Movements, den serie fotografier som presenteras i denna publikation, utgår från kasserad pappersmassa från förpackningar för att skapa skakiga, tillfälliga strukturer, med fokus på de diskreta språk som uppstår i utrymmen som omger objekt.

Genom att arbeta med fragment, återvunnet material och rester inbegriper min vinkling av The State of Things ett svar på premissen “att inte veta", såväl i förhållande till stadens främmande utrymmen, som genom de oförutsägbara resultaten av collage och skulpturbaserad fotografi.

Sekvenser av collage och gjutna föremål placerade i och runt utställningsplatserna i Landskrona kommer att fungera som svar på deras miljö, där de upptar ett slags mellantillstånd av soliditet och flyktighet, därvid skapande både fysiska och föreställda utrymmen som förblir provisoriska och föremål för ytterligare omvandling.