This publication is the start of a two-year project in the framework of Landskrona Foto Festival. It is a collective and collaborative project planned in a series of stages, interpreting the ambiguity of the word ‘state’ as territory, but also as the temporary condition of things -objects, people, and places- at a certain moment in time. 

The group of artists in this project (Bärbel Praun, Hannah Hughes, Joshua Bilton, Tom Lovelace and Eugenia Ivanissevich) are interested in the world of objects -their individual practices rooted in sculpture and performance- all coming together in the use of lens based media; from flat scanners, through to photography and video, as a main element of their work.

Due to the unusual circumstances the world faces this year- we start this project online and by post, with the view of retaking our original plan in 2022: to be based in Landskrona and create a workshop/installation responding to the immediate surroundings and events of the festival.

As a collective action we want to create a memory of Landskrona as a ‘State of Things’: Through its long history, the town has been many things, from a fishing village, to a garrison town, to an industrial hub. It has been re-imagined, re-shaped. This publication presents a seed idea for each of the artists in the group. People can either download it as a PDF to print it at home, or request an editioned copy to be sent to them by post from this website.

We envision these foldout prints to be displayed in different places around Landskrona (wherever someone wants to pull out and hang them... cafes, windows, libraries even people’s homes). Some of the projects entail re-photographing these images and sending them back by post or via social media. 

Download the Publication on issuu.com or contact us to request a limited edition via post

Denna publikation innebär starten på ett tvåårigt projekt inom ramen för Landskrona Foto Festival. Det rör sig om ett kollektivt samarbetsprojekt planerat att äga rum i etapper, som tolkar oklarheten i ordet state: som ’territorium’, men även som ’tillstånd’ – avseende saker, objekt, människor och platser – vid en viss tidpunkt.

Gruppen av konstnärer i detta projekt är intresserad av en värld av föremål – var och ens individuella uttryck är förankrat i skulptur och konceptkonst genom främst användningen av linsbaserade medier; från flatskannrar, till fotografering och video.

På grund av de ovanliga omständigheter världen i stort står inför i år startar vi detta projekt online kombinerat med utskick av olika slag, för att förhoppningsvis återuppta vår ursprungliga plan 2022: att vara baserat i Landskrona genom skapandet av en workshop/installation som svarar på festivalens omedelbara omgivningar och händelser.

Som en kollektiv handling vill vi skapa ett minne av Landskrona som ett "territorium av saker": Genom sin långa historia har staden haft många funktioner; från en fiskeby, till en garnisonsstad, till ett industriellt nav. Den har planerats om, den har omformats. Denna publikation presenterar ett frö från var och en av konstnärerna i gruppen. Du kan antingen ladda ner det som en PDF och skriva ut det hemma, eller begära att en tryckt kopia skickas till dig per post från projektets webbplats.

Vi ser framför oss att dessa tryckta uppslag skall visas på olika platser runt om i Landskrona (varhelst någon vill vika ut dem och hänga upp dem: i kaféer, fönster, bibliotek till och med i hemmen). Vissa av projekten inbegriper att fotografera av bilderna och returnera dem med posten eller via sociala medier.

Som en del av programmet inom Landskrona Foto Festival 2020 kommer vi att lansera denna publikation tillsammans med projektets mikrosite under ett online-evenemang, med presentationer av konstnärerna och ett möte med kuratorn.

Rodrigo Orrantia, July 2020