Tom Lovelace

Tom Lovelace

Malleable Matter, 2020

The idea and ambition of this work is to send abstract artworks into the world as an invitation for the recipients to respond and react to these spaces of minimalism, in what I hope will be revealing, insightful and unexpected ways. At the centre of my practice is an inquiry into the relationship between the body (physical and psychological) and the connected languages of abstraction and minimalism. What role does minimalism play within contemporary visual culture? And what are the possibilities of images, surfaces and spaces that are rooted in a fabric and form of nothingness? 

Malleable Matter initially takes form as monochrome pages. The reader is invited to remove these abstract spaces from the publication and respond in any way they like. This space could be cut, folded, twisted, turned or stained. The image is contradictory; seemingly full, whilst simultaneously empty with anticipation.

Idén och ambitionen med detta arbete är att förse världen med abstrakta konstverk, som en inbjudan till mottagarna att svara och reagera på dessa minimala utrymmen, förhoppningsvis på avslöjande, insiktsfulla och oväntade sätt. I mitten av min övning finns en frågeställning om förhållandet mellan kroppen (fysiskt och psykologiskt) och de anslutna språken för abstraktion och minimalism. Vilken roll spelar minimalism inom modern visuell kultur? Och vilka är möjligheterna med bilder, ytor och utrymmen, rotade i en väv och form av . . . intet?

Malleable Matter utgår från monokroma sidor. Läsaren uppmanas att ta bort dessa abstrakta utrymmen från publikationen och svara på vilket sätt de vill. Detta utrymme kan skäras, vikas, vridas, vändas eller färgas. Bilden är motsägelsefull; till synes komplett, samtidigt tom och förväntansfull.